WYSIWYG Web Builder
Nazwa zadania Zamawiający Zakres wykonywanych prac
„Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Generalny Wykonawca/Koordynator
”Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu" Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 61-459 Poznań , ul. Czechosłowacka 27 Projektant
Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała –Zwardoń (granica państwa)”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
ul. Joannitów 13, 50–525 Wrocław
Projektant
„Modernizacja peronu nr 2 na stacji Wysoka Kamieńska  w km 53,174 linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB -  Świnoujście Port wraz z likwidacją tunelu przejścia podziemnego”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin
Projektant
„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zabudowę lub modernizacje ssp
- IRE Centralny" - linia kolejowa nr 10 Legionowo - Tłuszcz - km 12.083 i km 18.177, linia kolejowa nr 40 Sokółka - Suwałki - km 12.507,
29.957, 37.005 realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 1 likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej””
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
  Projektant
„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez opracowanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie robót budowlanych wydłużenia
peronu nr 1 na stacji Gryfice w km 85,570 linii nr 402 Koszalin – Goleniów”
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin
  Generalny Projektant
„Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kolejowych linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej” Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Projektant
"Koncepcja projektowa przywrócenia ruchu na linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń." Urząd Miejski w Śremie
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
  Projektant
Koncepcja budowy punktu przeładunkowego
w granicach terenu kolejowego w Murowie
Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności, 46-030 Murów   Projektant
Prace na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Zielona Góra na odcinku Niedoradz – Zielona Góra realizowanego w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 I 822” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
ul. Joannitów 13, 50–525 Wrocław
Projektant
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, Prace na odcinku Września – Gniezno w torze nr 1 i 2 w ramach zadania pn.: „Prace Na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów / Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodległości 8, 61 – 875 Poznań
Projektant
„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót
budowlanych na odcinku Namyślin – Boleszkowice – granica IZ Zielona Góra w km 265,980 –
285,000 w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów –
Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822”
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Projektant
Budowa zaplecza obsługowego w stacji Poznań Główny z przeznaczeniem dla taboru wagonowego i trakcyjnego PKP Intercity S.A. Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa Kosztorysant
"Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz przebudowę urządzeń srk na stacji Stawy stycznej do stacji Dęblin w czasie fazowania robót przy modernizacji linii Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk." PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
Projektant
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych kolejki
parkowej Maltanka w Poznaniu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań
Koordynator/Projektant
Budowa bocznicy kolejowej na terenie Fabryki Samochodów VW we Wrześni – etap 2 VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o. Kosztorysant
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku
Poznań Wschód - Wydartowo - Granica IZ Poznań w ramach zadania
pn. „Prace na linii nr 353 Poznań Wschód- Dziarnowo”
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Projektant
Rewitalizacja punktu przeładunkowego
na stacji kolejowej w Opatówku
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 30, 63 – 400 Ostrów Wlkp.
Projektant
Rewitalizacja punktu przeładunkowego
na stacji kolejowej w Jarocinie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 30, 63 – 400 Ostrów Wlkp.
Projektant
„Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku
Głogów – Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku
Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra”
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław
Projektant
Kosztorys na remont toru nr 11a na st. Poznań Główny PKP Intercity S.A. Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa Generalny Wykonawca
Poniżej znajdziecie Państwo wybrane realiacje naszego Biura Projektów Kolejowych i jego Projektantów.
Copyright © 2018 by EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU  ·  Wszystkie prawa zastrzeżone  ·  e-mail: biuro@ekspertyzykolejowe.eu