WYSIWYG Web Builder WYSIWYG Web Builder
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę firmy. Nasze Biuro Projektów Kolejowych oferuje:


Ekspertyzy  stanu technicznego toru kolejowego oraz dokumentacji projektowej,
ocena podtorza
ocena parametrów geometrycznych
ocena zużycia szyn, podkładów, podsypki etc.
sprawdzenie nośności toru
badanie stref przejściowych wraz z propozycją napraw
Pomiary i analiza wyników badań toru,
Analizy techniczne rozwiązań inżyniersko-kolejowych,
Analizy przepustowości szlaków oraz stacji kolejowych,
Analizy przepustowości układów tramwajowych oraz kolei linowych,
Analizy dokumentacji przetargowych wraz z opinią techniczną zgodności pod kątem aktualnych zapisów normowych.
Projekty budowlane i wykonawcze dla liniowych robót kolejowych,
Dokumentacje projektowe odwodnienia szlaków i stacji kolejowych,
Dokumentacje projektowe przebudowy układów stacyjnych,
Dokumentacje projektowe dla peronów kolejowych wraz z małą architekturą peronową,
Dokumentacje projektowe  modernizacji przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni kolejowych i drogowych,
Dokumentacji projektowych dla likwidacji szkód górniczych,
Dokumentacje na potrzeby certyfikacji infrastruktury TSI INF oraz TSI PRM,
Projekty technologiczne w tym konstrukcji odciążających,
Studia wykonalności i koncepcje projektowe linii lub odcinków linii kolejowych,
Analizy kosztów i korzyści (AKK),
Nadzór nad utrzymaniem linii kolejowych oraz budowli kolejowych wraz z przejazdami w poziomie szyn,
Nadzory autorskie/inwestorskie,
Doradztwo w zakresie utrzymania linii kolejowych, projektowania infrastruktury kolejowej,
Wykonywanie  modeli MES z analizą wyników,
Numeryczny Model  Terenu przy pomocy skaningu 3d,
Metryki przejazdów kolejowych wraz z analizą widoczności,
Aktualizacja archiwalnych dokumentacji PKP,
Plany schematyczne stacji i posterunków,
Regulaminy pracy bocznic kolejowych,
Tłumaczenia norm i innych dokumentów technicznych z języka angielskiego na polski,
Kosztorysy oraz przedmiary robót,
Dokumentacje projektowe  przebudowy urządzeń SRK, telekomunikacyjnych oraz energetycznych,
Dokumentacje projektowe  przebudowy obiektów inżynieryjnych.
Copyright © 2018 by EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU  ·  Wszystkie prawa zastrzeżone  ·  e-mail: biuro@ekspertyzykolejowe.eu